“Saeculum Christianum. Pismo Historyczne” z wyższą punktacją!!!

Redakcja “Saeculum Christianum” z radością informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w najnowszym “Wykazie  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z dnia 1 grudnia 2021 r. przyznało półrocznikowi “Saeculum Christianum. Pismo historyczne”  100 punktów.

Serdecznie dziękujemy Autorom, Recenzentom oraz wszystkim, którzy wspierają Redakcję „Saeculum Christianum” w jej pracy.

 

Skip to content