„TECHNIKI STUDIOWANIA” Rejestracja na obowiązkowe zajęcia dla studentów I roku

W dniu 1 października 2020 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania”, który jest dedykowany studentom pierwszego roku studiów I stopnia i
jednolitych magisterskich.
Przedmiot realizowany będzie z podziałem na grupy, w różnych terminach dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Limit miejsc do każdej z grup wynosi 100 osób, a o
wpisie decyduje kolejność rejestracji.
Rejestracja trwa do 6 października 2020 r., odbywa się przez system USOS i każdy student powinien dokonać jej indywidualnie zgodnie z przewodnikiem zamieszczonym w systemie USOS.

→ INSTRUCJE DLA STUDENTÓW

Zajęcia będą odbywały się on-line.
Koordynatorem przedmiotu jest Katarzyna Mikołajczyk (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl)

Skip to content