Wykład prof. Athanasiosa Semoglou w Instytucie Historii Sztuki

Informujemy, że od 4 grudnia  br. Profesor Athanasios Semoglou rozpoczyna wykład pt. „Ikonografia bizantyńska i post-bizantyńska – programy teologia i ideologia polityczna. Athanasios Semoglou jest profesorem z dużym doświadczeniem akademickim i ogromnym dorobkiem naukowym.

It is our great pleasure to announce that Professor Athanasios Semoglou will conduct a lecture „The Byzantine and Post-Byzantine Iconography: programmes, theology, and political ideology” for the students of History Faculty UKSW in this academic year. Athanasios Semoglou is a professor with a big academic experience and immense scholar achievements.

Skip to content