ZMARŁA PROF. DR HAB. TERESA DĄBROWSKA

 

Z głębokim żalem informujemy, że 19 października 2020 r. zmarła Pani prof. dr hab. Teresa Dąbrowska, znakomita archeolog i badaczka okresu przedrzymskiego pracująca na stanowiskach Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny, autorka licznych prac o młodszym okresie przedrzymskim i w starszym okresie rzymskim w Polsce, wschodnim pograniczu kultury przeworskiej oraz cennego katalogu stanowisk dla młodszego okresu przedrzymskiego obejmującego Mazowsze, Podlasie i północną Lubelszczyznę.

Prof. Teresa Dąbrowska związana była z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i Instytutem Archeologii UMCS. W latach 2000 – 2005 prowadziła też wykłady z archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach Katedry Środkowoeuropejskiego Barbaricum. Pod jej kierunkiem powstały liczne prace magisterskie. Była niezwykle ceniona i lubiana, zarówno przez studentów i współpracowników. Zawsze dla wszystkich miała mnóstwo życzliwości i uwagi.

Skip to content