WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

archeologia-historia-nauki o sztuce

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

rekrutacja kierunki studiów

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na UKSW

"To właśnie na uczelni o takim profilu polska historia powinna być badana, o polskiej historii powinny być uczone następne pokolenia młodych ludzi, którzy będą przygotowywani do wykonywania zawodu nauczyciela historii" powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. "Jest to nie…

Promocja książki „Cmentarz na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”

27 listopada, o godz. 12:00, w Ambasadzie RP w Wilnie (ul. Šv. Jono 3, Wilno) odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”. Książka jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii. Autorami są: dr hab. Anna Czyż,…