Przejdź do treści

Ochrona dóbr kultury i środowiska (Instytut Historii Sztuki)

Kierownik kierunku: dr. Katarzyna Ponińska

Czy szukasz czegoś wyjątkowego?

Jeśli tak to, ochrona dóbr kultury i środowiska na UKSW to studia dla Ciebie. To unikatowy kierunek dla tych, którzy chcą nie tylko zgłębić tajniki historii sztuki, ale też nauczyć się, jak dbać o zabytki, dokumentować ślady przeszłości i chronić krajobraz kulturowy oraz naturalny. To studia dla tych, którzy mają pasję, chcą nie tylko wiedzieć i badać, ale też działać.

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska to możliwość uczenia się od wyjątkowego grona ekspertów. Są to naukowcy specjalizujący się w historii sztuki, ochronie dóbr kultury, ekologii, biologii, prawie, filozofii i innych dyscyplinach. To również praktycy w dziedzinie ochrony przyrody i zabytków, związani m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa czy Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Na studiach poznasz m.in. teorię konserwacji, historię sztuki i kultury, podstawy prawa i administracji, obsługę specjalistycznego oprogramowania: GIS, CAD, skanowanie laserowe itp. Zdobędziesz wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska potrzebną do opieki nad zabytkami oraz krajobrazem kulturowym i naturalnym. Dzięki temu, że grupy uczestników zajęć są niewielkie, a wykłady i ćwiczenia odbywają się w nowoczesnym, przestronnym budynku, możliwe jest indywidualne podejście do każdej studentki i każdego studenta, a to oznacza komfort studiowania. 

Ważna jest różnorodność

Jesteśmy otwarci na nowe technologie, nowe formy nauczania. Prowadzimy nie tylko zajęcia w salach, ale też ćwiczenia terenowe w obiektach zabytkowych, muzeach, parkach, ogrodach…

Studiując u nas

Studiując u nas, masz możliwość poznania zasad funkcjonowania galerii, muzeów i innych instytucji kultury. Program studiów I i II stopnia zakłada bogatą współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Poznane przez Ciebie instytucje mogą stać się Twoim miejscem pracy. 

Chcesz więcej?

Możesz pojechać z nami na Podole (Ukraina), aby dokumentować zabytki. Możesz publikować w studenckim czasopiśmie „Artifex”. Możesz też organizować wystawy w „Galerii przy Automacie”.

Program Erasmus+

Dzięki programowi ERASMUS wyjedziesz na uczelnie do Francji, Włoch, Grecji czy Węgier, aby wymienić swoje doświadczenia.

Perspektywy po studiach

Dzięki temu, że nasze studia są wieloaspektowe kończąc je możesz szukać pracy w wielu miejscach, m.in.: w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, w samorządach różnego szczebla, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody oraz instytucjach pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kraju i poza jego granicami.

Możesz też kontynuować swoje studia na drugim stopniu. Zapraszamy na prowadzony przez nas kierunek historia sztuki oraz współprowadzone z Instytutem Archeologii zarządzanie dziedzictwem kulturowym.