Przejdź do treści

Magister Marcin Bogusz jest absolwentem historii i historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył także studia częściowe w Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale na Uniwersytecie w Poitiers. Zajmuje się grafiką ilustracyjną wczesnych druków krakowskich, małopolskim malarstwem tablicowym, ceremoniałem władzy w późnym średniowieczu oraz naukami pomocniczymi historii. Jest członkiem polskiej satelity Ars Graphica. W latach 2016-2019 brał udział, jako doktorant, w projekcie naukowym: Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty – osoby – środowiska – procesy (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 9, 2016–2019) pod kierunkiem dr hab. Grażyny Jurkowlaniec. Strony projektu: reframedimage.uw.edu.pl; urus.uw.edu.pl

  1. Treści ikonograficzne portalu północnego i południowego kościoła farnego w Drawsku Pomorskim [w:] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Odsłona druga, red. E. Krasucki, Drawsko Pomorskie 2017, s. 25–44.
  2. Sny i wizje w Historia Karoli Magni et Rotholandi [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. II: Kultura, „Analecta Literackie i Językowe”, t. VII, red. P. Poterała, K. Ossowska, M. Sadowski, Łódź 2017, s. 35–54.
  3. Kto może zostać patronem opactwa? Kilka uwag o budowaniu pamięci historycznej w opactwie Saint-Denis w XII wieku, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne”, nr 12 (1/2016), red. J. Regulski, Kraków 2016, s. 31–56.

dr hab. Zbigniew Bania, prof. uczelni

Olgierd Jakubowski

Krzysztof Osiewicz

Margerita Szulińska