Przejdź do treści
dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
E-mail: p.drabarczyk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7264-4943
ORCID
USOS
Academia.edu

Badania naukowe dr Drabarczyka lokują się na styku historii sztuki i refleksji teoretycznej. Interesuje go wzajemne oddziaływanie sztuki i kategorii, takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podąża za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Ponadto interesuje go długie trwanie romantycznego imaginarium, widmowe instytucje powoływane do życia przez artystki i artystów, alternatywne historie sztuki. Przyjęta przez niego metoda badawcza wpisuje się w tradycję hermeneutyczną. Uczestniczy jako wykonawca w grancie NPRH „Materiały do korpusu portretu staropolskiego”, moduł „Dziedzictwo narodowe”, 2017, Numer: 11H 17 0023 85.

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych, m. in.:

Gorączka i popiół. O Muzeum Sztuki Zdeponowanej Roberta Kuśmirowskiego, IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne, Zakopane 5-8 XII 2019
„Zielnik” na kraterze. Kilka spojrzeń na krajobraz skażony, seminarium „Opowiedzieć / ślady”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 7-8 listopada 2019
Czas wołających na puszczy. Słów kilka o prorokach i heretykach abstrakcji, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przyszłość proroctwa”, 22-23 listopada 2019, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
E-cheiropoieton: o sztuce sztucznej inteligencji, Seminarium antropologiczne 2018/2019, w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury IEiAK UJ, z cyklu: „Cyfrowy świat. Antropologia i technologia”, luty 2019.
Kto słaby, podąża za życiem [O sztuce Koji Kamojiego], VIII Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne, Zakopane 1-9 XII 2018
Historia szaleństwa w dobie kuratoringu. Wokół wystaw „Palindrom” oraz „AB/ramowi/Ce”, kuratorowanych przez Roberta Kuśmirowskiego; Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Artysta/Kurator”; Nieborów, 29 XI – 1 XII 2018

Gorączka i popiół. O Muzeum Sztuki Zdeponowanej Roberta Kuśmirowskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020/1-2 (329), s. 85-91.
Historia szaleństwa w dobie kuratoringu. Wokół wystaw kuratorowanych przez Roberta Kuśmirowskiego, [w:] „Artysta/Kurator. Studia z metodologii historii sztuki”, Warszawa 2019, s. 189-201.
Oscylacje w mroku. Między niesamowitym a wzniosłym, „Teksty Drugie – teoria literatury / krytyka / interpretacja”, Warszawa, 4/2019, s. 199-216.
Kto słaby, podąża za życiem, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, nr 3 (326)/2019, s. 70-76.
Na miękkim kamieniu, „Fraza. Poezja, proza, esej”, nr 1 (99) 2018, s. 248.
Paranoja kontrolowana? Historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego, materiały Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka Przeciwko Historii Sztuki, Warszawa 2017, s. 211.
Auto-portret z kraksą, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2017/1-2 (316/317), s. 220.
Wzniosłość. Reaktywacja, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2016/1 (312). s. 141.
Pejzaż z wzniosłością w tle, Publikacja towarzysząca wystawie „Mocne stąpanie po ziemi”, BWA Katowice 2015, s. 58.
Virgen Alada y los Santos Angélicos en la iconografía del arte colonial latinoamericano, razem z Ewą Joanną Kubiak [w:] „Los ángeles en el arte. «A la sombra de tus alas»”, red. María Cristina Valerdi Nochebuena, Ewa Joanna Kubiak, Puebla 2014, s.137.


ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB, prof. uczelni
j.nowinski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-9486-961X
ORCID
PBN
USOS
Academia.edu

Sztuka dawna dotycząca w szczególności interpretacji funkcjonalnej i znaczeniowej dzieła sztuki, ikonologii wnętrz sakralnych oraz ikonografii chrześcijańskiej, a także sztuki cysterskiej. Jest autorem projektu badawczego złożonego na konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą “Srebrne wota, srebrne sukienki i korony wotywne w sanktuariach diecezji płockiej: Czerwińsku, Grudusku, Koziebrodach, Oborach, Popowie, Przasnyszu, Ratowie, Sierpcu, Skępem, Smardzewie, Żurominie”.

 1. Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, Warszawa 2016.
 2. Czerwińsk, Warszawa 2012.
 3. Ars eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wchesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Warszawa 2000.

 1. Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019.
 2. B. Kaczorowski, Dziedzictwo wiary. Katedry w Polsce, Bielsko-Biała 2016.
 3. Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, Ląd-Poznań-Warszawa 2015.
 4. Curiositá – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, Warszawa 2013, (razem z Anną S. Czyż).
 5. Salezjanie w Lądzie 1921–2011, Warszawa-Ląd 2011, ISBN (redakcja naukowa i fotoedycja książki).
 6. Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, (razem z Anną S. Czyż i Martą Wiraszką).

 1. W kształcie bazyliki starochrześcijańskiej rzymskiej – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, budowa, wystrój i wyposażenie, w: Stulecie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie-Pradze 1919-2019, J. PietrzykowskiWarszawa 2020, s. 35-90.
 2. Lenda antiquissimum ac primarium cenobium, Domus Sapientiae – opata Mikołaja Antoniego Łukomskiego idea nowożytnego opactwa w Lądzie, w: Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 184-204.
 3. Obrazy Szymona Czechowicza i malarza z kręgu jego warsztatu w Czerwińsku; fundacje opata Mateusza Kraszewskiego, artykuł w druku w: „Biuletyn Historii Sztuki” 2018, nr 2.
 4. Cztery wczesne wizerunki Chrystusa Miłosiernego: rysunek S. Kreduszyńskiego, fresk Felicjana Szczęsnego Kowarskiego w Hołubli, obrazy Henryka Uziembły w Lądzie i Jana Wałacha w Czerwińsku, „Artifex Novus” 2017, nr 1.
 5. Tryptyk z Lądu, w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 126-139.
 6. „Tabula memorialis z Lądu” – oryginalny przykład pamięci o zmarłych i dokumentacji historii w cysterskim opactwie w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Nie wszystek umrę, pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 216-231.
 7. Siedemnastowieczna polichromia kaplicy nowicjatu karmelitanek bosych w dawnym Pałacu Kazanowskich w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki” 2015, nr 1, s. 67-82
 8. Ewolucja formy chrzcielnicy i zabezpieczenie miejsca celebracji sakramentu chrztu efektem rosnącego znaczenia wody chrzcielnej i jej wykradania do praktyk magicznych, w: Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, red. A. M. Wyrwa, J. Górecki, Poznań 2015, s. 107-136
 9. Tkanina herbowa z Lądu i zespól trzynastowiecznych tkanin dekorujących relikwie Undecim Milium Virginum w ołtarzu św. Urszuli w Lądzie, (razem z P. Mrozowskim), w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 64-87.
 10. Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim Agnus Dei, „Seminare” 2011, t. 30, s. 245-267.
 11. Malowidła Łukasza Raedtke, freskanta 1. poł. XVIII w., w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 1-2, s. 149-171.
 12. Relikwie Undecim Milium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli, „Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272.
 13. Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008, nr 3-4, s. 385-406.

dr Artur Badach

prof. dr hab. Waldemar Deluga

ks. dr hab. Michał Janocha, prof. uczelni

ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus

prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski

ks. prof. dr hab. Janusz Pasierb

prof. dr hab. Jakub Pokora

prof. dr hab. Andrzej Olszewski