Przejdź do treści
Dr Janusz Budziszewski
Starszy wykładowca w Instytucie Archeologii UKSW

E-mail: budziszewski.janusz@gmail.com
Jest wychowankiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przygotował zarówno pracę magisterską, jak i rozprawę doktorską, a także pracował w latach 1978-1999. W latach 1999-2008 działał jako badacz niezależny współpracując stale z Office et Musée d’archéologie w Neuchâtel (Szwajcaria). Od 2009 roku pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zajmuje się wytwórczością krzemieniarską społeczności młodszej epoki kamienia oraz epok późniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z pozyskiwaniem surowców skalnych i gospodarką nimi. W ostatnich latach skupia się na doskonaleniu niedestrukcyjnych metod identyfikacji (ALS) i badań pozostałości starożytnego górnictwa.

Najważniejsze publikacje
Dr hab. Radosław Gawroński
Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW

Absolwent Archeologii na UW. W 2004 obronił rozprawę doktorską pt. „Oddziały Batawów w służbie rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa”, a w 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego dzięki rozprawie pt. „Roman horsemen against Germanic tribes. The Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC – AD 256”.

Główny wykonawca projektu „Batawowie u Rzymian” (Grant promotorski, nr ew. KBN: 5 H01H 03621)
i podwykonawca projektu: „Extra Fines Imperii: Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie” (Decyzja Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Umowa nr 3175/B/H03/2009/37).

Najważniejsze publikacje
Dr Paulina Komar
Adiunkt w Instytucie archeologii UKSW
Koordynator ds. promocji

E-mail: p.komar@uksw.edu.pl
Absolwentka Archeologii, a także Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UW. Doktorat pt. „Consumption of Greek wines in Roman Italy” napisała w ramach międzynarodowego projektu “The Eastern Mediterranean from the 4th century BC until Late Antiquity”, finansowanego z FNP. Staż podoktorski realizowała w IA UJ w ramach grantu NCN pt. „Wina greckie w Italii: konsumpcja, dystrybucja oraz aspekty społeczne i ekonomiczne”. Autorka książki „Eastern wines on western tables: consumption, trade and economy in ancient Italy”.

Otrzymała nagrodę Fulbright Senior Award 2020-21, a także stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Finalistka 21. edycji Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”.

Interesuje się konsumpcją wina, handlem i ekonomią w świecie starożytnym i bizantyjskim oraz amforami transportowymi produkowanymi w basenie M. Śródziemnego i M. Czarnego. Obecnie realizuje dwa granty NCN:

„Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” 

„REM: Rzymska Ekonomia Militarna”

Uczestniczyła w wykopaliskach w Peru, Sudanie, Czarnogórze, Gruzji, we Włoszech i na Cyprze. Współpracuje z Paphos Agora Project na Cyprze oraz Polsko–Gruzińską Ekspedycją Gonio–Apsaros w Gruzji.

Najważniejsze publikacje
Dr Rafał Solecki
Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Prodziekan ds. studencich

E-mail: r.solecki@uksw.edu.pl
Archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł zawodowy magistra, rocznik 2006) oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (doktor nauk humanistycznych, rocznik 2016). Specjalista w zakresie archeologicznych badań wykopaliskowych z niemal 20-letnim doświadczeniem terenowym, zdobytym na stanowiskach w Polsce i zagranicą (Niemcy, Bułgaria, Chorwacja, Liban). Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (członek Zarządu SNAP, Oddział w Warszawie) oraz European Association of Archaeologists.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii „Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność”.

Zainteresowania naukowe: metodyka i metodologia badań archeologicznych, archeologia krajobrazu, prahistoria i historia obszaru południowego wybrzeża Bałtyku, prahistoria i historia Warszawy.

Najważniejsze publikacje
Dr Joanna Wawrzeniuk
Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Koordynator ds.praktyk wykopaliskowych

E-mail: j.wawrzeniuk@uksw.edu.pl
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach kurhanów średniowiecznych i cmentarzy nowożytnych szczególnie we wschodniej Polsce, na Podlasiu. Uczestniczka licznych badań wykopaliskowych, stacjonarnych, ratowniczych, wyprzedających, nadzorów archeologicznych w różnych miejscach w Polsce (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie). Zainteresowania badawcze dotyczą archeologii wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, archeologii Podlasia, przejawów myślenia magiczno-mitycznego u Słowian, zjawiska religijności ludowej na terenie ziem polskich (w dobie przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej), słowiańskiego folkloru ludowego, ochrony i promocji szczególnie dziedzictwa niematerialnego.

Realizowała projekty dotyczące szeroko rozumianej obrzędowości pogrzebowej na Podlasiu, w tym badań kurhanów i zwyczajów związanych z kultem zmarłych na pograniczu polsko-białoruskim.

Obecnie zaangażowana w interdyscyplinarny projekt: pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” realizowany dzięki środkom NCN (konkurs Symfonia) na UKSW, jako Główny Koordynator i wykonawca. Pomysłodawczyni projektu, którego pierwsze efekty ukazały się drukiem: https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-puszczy-bialowieskiej-tom-1/

Członek Europeean Association of Archaeologists i Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.

Nieustanny promotor niematerialnego dziedzictwa archeologicznego i etnograficznego Polski, Podlasia i pogranicza polsko-białoruskiego. Członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Najważniejsze publikacje
Dr Jacek Wysocki
Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Koordynator ds. praktyk kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym

E-mail: jacek.wysocki@op.pl
Specjalizuje się w archeologii i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Interesuje się przede wszystkim prawnymi aspektami ochrony dziedzictwa oraz konserwacją obiektów architektonicznych i planowaniem przestrzennym.

Pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz prowadził liczne projekty wykopaliskowe m.in. na Wzgórzu św. Jerzego w Sejnach oraz na zamku w Pasłęku (jednej z potencjalnych lokalizacji Bursztynowej Komnaty).

Najważniejsze publikacje
Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
Kierownik kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Pełnomocnik ds. programu Erasmus+

E-mail: k.zeman-wisniewska@uksw.edu.pl
Archeolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 2007) i  Trinity College Dublin (doktorat 2013), stypendystka Irish Research Council. Uczestniczka projektów archeologicznych na Cyprze, w Grecji, Wlk. Brytanii, Niemczech i Polsce. Współprowadząca wykopaliska na łużyckim grodzisku w Kemberg. Członkini min. Association of Cypriot Archaeologists, European Association of Biblical Studies i European Association of Archaeologists. Pełni funkcje kierownika kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz pełnomocnika ds. programu Erasmus+

Zainteresowania badawcze:
Archeologia wschodniego basenu Morza Śródziemnego, a zwłaszcza prehistoria Cypru; śródziemnomorskie dziedzictwo kulturowe; archeologia religii i kultu

Uczestniczka i współorganizatorka konferencji i kongresów międzynarodowych, autorka i współautorka oraz redaktorka publikacji z zakresu archeologii śródziemnomorskiej, dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania fotogrametrii i dendrochronologii w archeologii. Jej najnowsza publikacja to Animal Iconography in the Archaeological Record: New Approaches, New Dimensions.

Najważniejsze publikacje