Przejdź do treści

Dyrektor Instytutu

Prof. Fabian Welc
Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW
Kierownik katedry Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

E-mail: f.welc@uksw.edu.pl
Jest z wyksztalcenia archeologiem, geologiem oraz geofizykiem specjalizującym się w szeroko pojętych badaniach geoarcheologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wpływu klimatu na kultury i cywilizacje dawnego człowieka w okresie holocenu. Specjalizuje się w badaniach nieinwazyjnych stanowisk archeologicznych z użyciem georadaru, metody magnetycznej.

Opracował wraz z prof. Lawrence Conyersem (Uniwersytet Denver, USA) metodę porównywania danych georadarowych i magnetycznych celem lepszej analizy obrazu geofizycznego struktur ukrytych pod ziemią (ADCM-Amplitude Data Comparison Method). Wraz z Prof. J. Nitychorukiem (Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej) opracował nowatorską metodę wiercenia, tj. pozyskiwania rdzeni osadów jeziornych z lodu. Od wielu lat z powodzeniem wykorzystuje metodę wierceń pełnordzeniowanych zarówno na stanowiskach archeologicznych jak i innych obszarach celem rozpoznania stratygrafii pionowej jak i geologii badanego obszaru.

Jest autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu badań geoarcheologicznych realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadził badania geoarcheologiczne na licznych stanowiskach m. in. w Polsce, Włoszech, Litwie, Chorwacji oraz Egipcie.

Najważniejsze publikacje

Zastępca Dyrektora

Dr Magdalena Żurek
Wicedyrektor Instytutu Archeologii UKSW
Absolwentka archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2011 pracowała jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od 2011 na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii UKSW.

Specjalizuje się w archeologii późnoantycznej i wczesnochrześcijańskiej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, szczególnie archeologii koptyjskiego Egiptu oraz ceramologii. Współpracowała z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, przy opracowaniu ceramiki ze stanowiska w Fajum (Egipt), funkcjonującego w środowisku koptyjsko-arabskim (V-XV w.) oraz stanowiska Deir an-Naqlun. Uczestniczyła m.in. w wykopaliskach w Syrii i Kuwejcie.

W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzi także archeologia późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej na terenie Polski. Od kilku lat prowadzi wykopaliska w krzyżackim zamku w Przezmarku.

Najważniejsze publikacje